Truyện cười: Thần đồng

Tèo và Tý ngồi gần một ổ kiến lửa. Tý hốt hoảng kêu lên.

-Kiến, đâu ra mà nhiều kiến thế này!

tý tèo đếm kiến
tý tèo đếm kiến

Xem thêm: Truyện cười Chờ đợi đã 5 năm rồi

-Có mấy con sao mà hét toáng kêu nhiều

-Gì mà mấy con, một bầy kiến thế này cơ mà

Tèo nhìn ổ kiến kêu lên 10024 con.

-Trời ơi! Sao mày đếm được hay vậy. Tèo mở to mắt ngạc nhiên

Tý bình thản đáp:

– Có gì đâu, tao chỉ cần đếm số chân kiến rồi chia cho 6 là được.

Thư giãn thêm: