Truyện cười siêu ngắn: Chịu khó

A: mày chả chịu khó học bài gì cả, kiểm tra cứ nhìn bài tao.

B: Thế mày có biết tao đã chịu khó lắm mới đọc được chữ mày không?

A:>.<

Những mẫu truyện cười ngắn vui:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *