Tour Đền Trần – Phủ Dày

Hà Nội – Phủ Dầy – Đền Trần – Cổ Lễ – Hà Nội

Hà Nội – Phủ Dầy – Đền Trần – Cổ Lễ – Hà Nội

Có thể nói, Nam Định là một trong những địa phương giàu tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn thuận lợi cho phát triển nhiều loại hình du lịch, trong đó tiêu biểu là: du lịch nhân văn, du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và tham quan các di tích, cảnh quan danh […]

Lễ hội khai ấn Đền Trần

Tour du xuân đền Trần – Phủ Dầy 1 ngày

Du lịch lễ hội đền Trần – Phủ Dầy Nam Định Hành trình: 1 ngày Khởi hành: hàng tuần Lễ hội đền Trần thường diễn ra 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội mở đầu bằng lễ khai ấn bắt đầu từ giờ Tý (giữa đêm). Hội Phủ Dầy (có khi ghi là […]